dieta
Sylwetka Fit
J E D Y N I E  J A K O Ś Ć  Z D O B Y W A  U Z N A N I E

 

INKOSPOR, jeden z wiodących europejskich dostawców odżywek dla sportowców, od 25 lat konsekwentnie stawia na politykę jakości, którastanowi wzór nie tylko w branży odżywek sportowych.

 

Nutrichem, spółka-matka i jednocześnie producent INKOSPOR, jako producent leków podlega standardom produkcyjnym, które znacznie przewyższają standardy wytwarzania środków spożywczych dla sportowców. Właśnie te wysokie standardy są przestrzegane podczas produkcji odżywek INKOSPOR. To zdecydowana zaleta w stosunku do wielu konkurentów w branży. Ponadto konsument produktów INKOSPOR może ufać prowadzonym przez firmę własnym badaniom i pracom rozwojowym, których celem jest ciągłe doskonalenie produktów obecnych na rynku oraz wprowadzanie innowacji zgodnie z najnowszymi odkryciami nauki.

 

 

Jakość na najwyższym poziomie - od opracowania produktu do jego wytworzenia

Nowe produkty są opracowywane zgodnie z najnowszymi ustaleniami nauki o sporcie oraz  niezwykle wymagającymi niemieckimi przepisami w zakresie środków spożywczych. Każdy surowiec, który ma być zastosowany w produkcie, jest dokładnie badany w laboratorium i poddawany analizie chemicznej, mikrobiologicznej oraz w zakresie technologii spożywczej. W samym tylko dziale kontroli jakości 30-osobowy zespół kompetentnych i wykwalifikowanych specjalistów zajmuje się pracochłonnym badaniem surowców, produktów pośrednich i końcowych. Przeprowadzane w trakcie produkcji tzw. "kontrole w procesie" zapewniają jednolitą jakość. Bezpośrednio po wyprodukowaniu oraz w ciągu kolejnych miesięcy pobierane są z poszczególnych partii produktów wyrywkowe próbki do kontroli.
 
 
Jakość

Tutaj, w jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w Europie, powstają dzięki GMP (Good Manufacturing Practice) - najsurowszym amerykańskim wytycznym w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej - oraz dzięki permanentnej kontroli jakości produkty najwyższej czystości, opatrzone certyfikatem DIN EN ISO 9001. Dzięki temu INKOSPOR mogło do tej pory i może także w przyszłości zagwarantować swoim klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo.


...świadomie rozkoszuj się jakością ! 

 

   P R E M I U M   Q U A L I T Y

Badania, rozwój, produkcja i kontrola jakości odżywek sportowych INKOSPOR odbywają się w ramach jednej firmy - w spółce - matce Nutrichem. W jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. Jako producent leków Nutrichem podlega standardom produkcyjnym, znacznie przewyższającym standardy wytwarzania środków spożywczych dla sportowców. Właśnie te wysokie standardy są przestrzegane podczas produkcji odżywek INKOSPOR. To zdecydowana zaleta w stosunku do wielu konkurentów w branży..

  Produkty przetestowane naukowo

Wszystkie produkty są opracowywane przez międzynarodowy zespół naukowców - dietetyków, technologów żywności i specjalistów w dziedzinie sportu wyczynowego - zgodnie z najnowszymi ustaleniami nauki o sporcie oraz niezwykle wymagającymi niemieckimi przepisami dotyczącymi środków żywności. Przed wprowadzeniem na rynek produkty są testowane i certyfikowane. Dzięki temu INKOSPOR może zawsze gwarantować swoim klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

  Oto korzyści wynikające dla Państwa:
  • Większe sukcesy - dzięki innowacyjnym produktom najwyższej czystości, odpowiadającym aktualnym trendom, o nieporównywalnie dobrym smaku.

  • Większe bezpieczeństwo - dzięki stałym kontrolom jakości surowców, produktów pośrednich i końcowych, certyfikowanych zgodnie z DIN EN ISO 9001.

  • Większa gwarancja - dzięki GMP (Good Manufacturing Practice), niezwykle surowym amerykańskim wytycznym w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej.

  •